gen. bryg. Mirosław Bryś

szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Generał Brygady Mirosław BRYŚ wstąpił do Wojska Polskiego jako podchorąży w Wyższej Szkole Ofierskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1991 r. Po ukończeniu studiów otrzymał Postanowieniem Prezydenta RP promocję na pierwszy stopień oficerski podporucznika. Następnie został przydzielony do 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej gdzie zajmował stanowiska dowoócy plutonu szturmowego, szefa sekcji oraz dowódcy szfadronu. W tej że jednostce wojskowej w 1998 r. został skierowany do pełnienia służby poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni na stanowisko dowódcy plutonu. W 2002 roku kontynuje naukę w Akademii Obrony Narodowej, broniąc w 2004 roku magisterium. Następnie w 2004 roku kontynuje swoją służbę w 7. Dywizjonie Lotniczym kolejno na stanowiskach szefa sekcji, szefa sztabu dywizjonu. W 2007 roku pełni służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku zajmując stanowisko szefa sztabu. Następnie w 2008 roku rozpoczyna dalszą służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku specjalisty. W roku 2011 kończy służbe w Dowództwie Wojsk Lądowych rozpoczynając w tym samym roku służbę w 6. Batalionie Powietrznodesantowym służąc w nim nieprzerwalnie do 2014 roku na stanowisku dowódcy batalionu. W 2012 r. pełni slużbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu na stanowisku dowódcy zgrupowanie bojowego.

W 2014 r. zostaje przeniesiony służbowo do 6. Brygady Powietrznodesantowej gdzie zajmuje stanowiska szefa sztabu Brygady oraz zastępca dwódcy Brygady. W 2016 roku pełni służbe w ramach rezerwy kadrowej w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. W 2017 roku wstepuję do nowo tworzonego piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP, Wojsk Obrony Terytorialnych, obejmuje stanowisko szefa odziału w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. W 2017 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej zostaje powołany na stanowisko dowódcy 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą dowodzi nieprzerwalnie do roku 2022 r.

W 2022 r. powołany został na stanowisko dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w tym samym roku objął stanowisko Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. 3 maja 2023 awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sopień generała brygady.

Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami za zasługi w kraju i na misjach m. in. Gwiazda Afganistanu i Iraku, Medal NATO ISAF, srebrny I brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Zasług za Dzielnośc, Odznaka Zasłużony Żołnierz RP, Rany i Kontuzje.

Wydarzenia

/ godz. 11:45 - 12:45 / Scena -

Jak zbudować 300 tysięczną armię? Wyzwania rekrutacji i szkolenia