płk Mariusz Chmielewski

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Architekt IT i naukowiec, zajmujący się budową systemów i badaniami z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i wspomagania decyzyjnego. Laureat przeszło 100 prestiżowych nagród przyznanych przez środowisko naukowe krajowe i gremia międzynarodowe w obszarze znaczących wynalazków m.in. w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia.
Realizuje projekty B+R i badania z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji w biomedycynie na Wydziale Cybernetyki WAT.
Odpowiada za budowę, wdrażanie i utrzymanie jawnych i niejawnych usług i systemów teleinformatycznych RON.
W 2012 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych.
Dydaktyk, propagator wiedzy z zakresu informatyki prowadzący autorskie zajecia w przeszło 23 modułach tematycznych z zakresu inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, programowania i cyberbezpieczeństwa.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Rola systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji w rozwoju zdolności wojsk do prowadzenia działań