płk Łukasz Jędrzejczak

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Od 2003 roku rozpoczął służbę w Policji. Od grudnia 2016 do lipca 2018 kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze ds. Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji w Warszawie. Od marca 2018 do marca 2020 zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w MON, gdzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i nadzór nad jednostkami RON w tym zakresie. Od kwietnia 2020 szef CSIRT MON.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Ochrona infrastruktury krytycznej – nowe wyzwania dla transportu, energetyki i logistyki