płk Konrad Korpowski

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie. W polskich kontyngentach wojskowych pełnił służbę na stanowiskach: oficer, oficera łącznikowego, oficera sekcji, zastępcy dowódcy zespołu oraz szefa grupy. Ukończył Selekcję oraz kurs dla operatorów Zespołów Bojowych GROM. W latach 1998-2016 służył w Zespole Bojowym, Sztabie oraz Pionie Szkolenia w GROM. Jest skoczkiem spadochronowym, płetwonurkiem, sternikiem motorowodnym oraz pilotem bezzałogowych statków powietrznych.

Współdziałał z wieloma jednostkami sił specjalnych państw NATO oraz innych krajów. Prowadził szereg szkoleń z zakresu działań specjalnych dla różnych instytucji państwowych. Był zastępcą kierownika międzynarodowego ćwiczenia sił specjalnych JACKAL STONE – 14 organizowanego przez US Special Operations Command Europe.

W latach 2016 – 2017 był szefem zespołu ds. szkoleniowych w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. W latach 2017-2020 był Szefem Pionu Szkolenia w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Od 2020 Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Szkolenia Czolgowo- Samochodowego w Pile. Ukończył także Podyplomowe Studia Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej oraz Podplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto ukończył szereg zagranicznych kursów miedzy innymi w NATO School Oberammergau, UK Defence Intelligence and Security Center, US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, LTU Natonal Defense Academy oraz US Join Special Opeation University. Legitymizuje się certyfikowanymi zdolnościami „Project In Controlled Environments” oraz „Managing Successful Programmes”.

W trakcie pełnienia służby został odznaczony miedzy innymi: Krzyżem Wojskowym, Wojskowym Krzyżem z Mieczami, Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2022 odznaczony Medalem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy klasy I.

Wydarzenia

/ godz. 14:45 - 16:00 / Scena -

Wzrastająca rola działań specjalnych w ramach konfliktów pełnoskalowych (przykład Ukrainy)

/ godz. 13:00 - 14:00 / Scena -

Partycypacja kobiet w siłach zbrojnych w wybranych krajach Afryki i Azji – wyzwania i możliwości