Col. Idan Katz

Attache Obrony Izraela w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech