płk dr Robert Reczkowski

Zastępca Dyrektora – Szef Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Zastępca Dyrektora – Szef Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W roku 2019 wraca do Centrum Doktryn i Szkolenia SZ na stanowisko szefa Oddziału Analiz Operacji Wojskowych. Z dniem 29 sierpnia 2022 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dyrektora CDiS SZ – szefa Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń.

Płk dr Reczkowski jest również absolwentem studiów magisterskich Akademii Bydgoskiej (2004) oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2011). Ukończył także wiele kursów specjalistycznych i doskonalących, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi, bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym oraz kwestiami związanymi z geopolityką i geostrategią zarówno
w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Jest autorem lub współautorem kilkunastu monografii naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Wydarzenia

/ godz. 16:30 - 17:30 / Scena -

Rosja i jej zdolności do odbudowy potencjału militarnego. Jak Rosja odpowie na wzmocnienie i transformację NATO?