płk dr Dariusz Dachowicz

były Dowódca 1. Pułku Specjalnego Komandosów, przedstawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

W trakcie swojej kariery wojskowej przez ponad 28 lat służył na różnych szczeblach w jednostkach specjalnych począwszy od szczebla dowódcy sekcji do szczebla dowódcy Jednostki Wojskowej. Dowodził 1 Pułkiem Specjalnym Komandosów, służył jako Zastępca Szefa Sztabu do spraw Wsparcie w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz jako Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Egipcie. W czasie dyżuru Sił Odpowiedzi NATO (2020) pełnił funkcję zastępcy dowódcy Dowództwa Komponentu Sił Operacji Specjalnych NATO. Ostatnie stanowisko służbowe jakim pełnił zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP to Zastępcy Szefa Sztabu - Szefa Pionu Operacyjnego Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Uczestnik czterech misji: IFOR i SFOR w Bośni i Hercegowinie oraz w Iraku jako żołnierz jednostki GROM. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie bezpieczeństwa oraz ukończył studia polityki obronnej – National Security Program - NSP w Canadian Force Collage, Toronto. Jest absolwentem studiów podyplomowych w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz wojskowej polityki zagranicznej. Ukończył również wiele kursów specjalistycznych między innymi w Joint Special Operations, University oraz w George Marshall Center.

Wykładowca akademicki – prowadził zajęcia w Akademii Oborny Narodowej w Warszawie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Wydarzenia

/ godz. 14:45 - 16:00 / Scena -

Wzrastająca rola działań specjalnych w ramach konfliktów pełnoskalowych (przykład Ukrainy)

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Partyzantka XXI wieku