Paweł Wiktorzak

ratownik medyczny, kierownik Oddziału Medycyny Pola Walki Symulacji medycznej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy