Paweł Oskwarek

ratownik medyczny Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej