Miroslav Wlachovsky

Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej