Michał Stępiński

Ekspert ds. bezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

W latach 1990-2016 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, zakończył służbę w stopniu inspektora Policji. W latach 2012-2016 odpowiedzialny za zabezpieczenie kontrterrorystyczne kraju. Wielokrotnie dowodził działaniami bojowymi jednostek antyterrorystycznych polskiej Policji. W latach 2012-2015 przedstawiciel polskiej Policji w platformie współpracy ATLAS skupiającej dowódców centralnych jednostek kontrterrorystycznych państw UE. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, specjalizujący się w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązaniach systemowych w bezpieczeństwe. Od 2021 roku Vice Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Partyzantka XXI wieku