Mateusz Kurzejewski

Dyrektor Centrum Operacyjnego MON

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz z zakresu bezpieczeństwa narodowego i studiów MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w biurach prasowych. W Ministerstwie Obrony Narodowej jest odpowiedzialny m.in. za politykę rekrutacyjną do Wojska Polskiego. Kieruje także pracami Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej, które jest odpowiedzialne m.in. za przygotowywanie analiz, opracowań i rekomendacji dotyczących zwalczania dezinformacji, prowadzenie kursów dla żołnierzy z zakresu komunikacji społecznej oraz implementacją doktryn z zakresu StratCom.

Director of the Operational Centre to the Minister of National Defence. A graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw, post-graduate studies at the Naval Academy in the field of cyber security, national security and MBA studies. He has many years of experience in working in press offices. In the Ministry of National Defence, he is responsible, among others, for the recruitment policy for the Polish Army. He also manages the work of the Academic Center for Strategic Communications, which is responsible, among others, for preparing analyses, studies and recommendations on combating disinformation, conducting courses for soldiers in the field of social communication and implementing doctrines in the field of StratCom.

Wydarzenia

/ godz. 11:45 - 12:45 / Scena -

Jak zbudować 300 tysięczną armię? Wyzwania rekrutacji i szkolenia