Leon Komornicki

generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku Leon Komornicki jest ekspertem BCC spraw wewnętrznych i administracji, minister ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC oraz członkiem założycielem Rady Organizatorów BCC.
Od 1968 r. do 1998 r. był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego, gdzie zajmował stanowiska dowódczo-sztabowe od dowódcy plutonu do zastępcy Szefa Sztabu Generalnego włącznie. W swojej karierze zawodowej był m.in. dowódcą 8 pułku czołgów, dowódcą 5 Dywizji Pancernej, Szefem Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego i Dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1989 r. został mianowany generałem brygady, zaś w 1992 r. generałem dywizji. W 1998 r. na własną prośbę został zwolniony zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Jest współtwórcą i realizatorem idei budowy Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Od 1991r. Przewodniczący Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie , która finansowała jego budowę. Pomnik został odsłonięty w Warszawie 17 września 1995 r. Jest także pomysłodawcą i współorganizatorem Wojskowej Federacji Sportu. W latach 19995 -2005 był jej pierwszym prezesem. Od 1998 r przedsiębiorca i właściciel firmy doradczej także członek Rad Nadzorczych firm krajowych i zagranicznych. Jest przewodniczącym Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Jest także autorem wielu artykułów i opinii w zakresie Sztuki Wojennej i Strategii Militarnej oraz polskiego przemysłu obronnego, które były opublikowane na łamach „Rzeczpospolitej” i na portalach: Defence24 oraz Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii.
Zainteresowania: sport , gra w tenisa, żeglarstwo, teatr. Pisze wiersze i fraszki. Wydawnictwo Bellona w 1996 r wydało tomik jego fraszek „ Fraszki Nie-sztabowe” a w 2018r Tom Fraszek.

Wydarzenia

/ godz. 16:30 - 17:30 / Scena -

Rosja i jej zdolności do odbudowy potencjału militarnego. Jak Rosja odpowie na wzmocnienie i transformację NATO?

/ godz. 14:45 - 16:00 / Scena -

Współczesne przygotowanie terenu do obrony