Krzysztof Lustofin

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego, ZM Tarnów