Justyna Gotkowska

Ośrodek Studiów Wschodnich

Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej wieloletnia koordynatorka Programu Bezpieczeństwa regionalnego oraz analityczka w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu RWTH Aachen. W przeszłości visiting scholar w Norweskim Instytucie Badań Obronnych oraz Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium; regularny uczestnik w międzynarodowych projektach badawczych, w tym w ramach Think Visegrad, estońskiego ICDS, czy niemieckiego DGAP.
Tematy badawcze
polityka bezpieczeństwa i obronna Niemiec, państw nordyckich i państw bałtyckich
NATO i wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE z perspektywy regionalnej
współpraca wojskowa w regionie Europy Środkowej i Północnej

Wydarzenia

/ godz. 13:30 - 15:00 / Scena -

Szwecja i Finlandia w NATO: zmiana rozkładu sił w basenie Morza Bałtyckiego