JE Paweł Łatuszka

Zastępca Kierownika Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Kierownik Narodowego Zarządu Antykryzysowego

Zastępca Kierownika Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi.
Kierownik Narodowego Zarządu Antykryzysowego.
Były minister, ambasador.
Jeden z liderów ruchu demokratycznego na Białorusi. W marcu tego roku został
zaocznie skazany przez sąd Łukaszenki na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym
rygorze.

Wydarzenia

/ godz. 11:30 - 13:00 / Scena -

Przyszłość niepodległej Białorusi