Jan Grabowski

Generalny Dyrektor MBDA w Polsce

Doświadczony dyrektor i specjalista ds. stosunków międzynarodowych z udokumentowaną historią pracy w przemyśle obronnym i kosmicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, procesami biznesowymi, negocjacjami, rozwojem biznesowym i planowaniem, z umiejętnościami analitycznymi. Lider silnego rozwoju przemysłowego, absolwent Institut des hautes études de defense nationale - IHEDN à Paris oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenia

/ godz. 15:00 - 16:15 / Scena -

Zniwelować przewagę liczebną przeciwnika – zdolności operacyjne WRiA