gen. Rajmund Andrzejczak

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.
2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni.

12 listopada 2019 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi nominację na najwyższy stopień generalski.

25 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył generałowi Rajmundowi T. Andrzejczakowi akt mianowania na drugą kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy Krzyżem Komandorskim, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

W święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2021 r. został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu obronności kraju, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Wydarzenia

/ godz. 09:50 - 10:45 / Scena -

Rola wschodniej flanki NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego: Ukraina i zdolności prowadzenia działań wielodomenowych