gen. dyw. rez. Sung Il

Dyrektor Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii