gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski

Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ