gen. dyw. Marek Sokołowski

I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych