gen. broni Jarosław Gromadziński

Radca-Koordynator Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego