gen. bryg. (w st. spocz.) dr inż. Adam Sowa

Wojskowa Akademia Techniczna