gen. bryg. Norbert Iwanowski

dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów

Norbert Marek Iwanowski (ur. 14 października 1973) był dowódcą 15. Brygady Zmechanizowanej (2018–2019), szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych (P-2) w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego od 2019 do 2022.
W 1993 rozpoczął studia wojskowe we Wrocławiu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył w 1997 i mianowany został na pierwszy stopień oficerski podporucznika. Służbę zawodową rozpoczął w 1997 na stanowisku dowódcy plutonu, następnie dowódcy kompanii rozpoznawczej, szefa sekcji i dowódcy batalionu w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wędrzynie. W trakcie służby studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, którą ukończył w 1999. W 2002 otrzymał tytuł i dyplom przodującego pododdziału rozpoznawczego z rąk dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego. W 2002 został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej, które ukończył w stopniu kapitana 15 lipca 2005 z trzecią lokatą (4,92) z nagrodą komendanta–rektora AON. W 2006 ukończył studia podyplomowe Operacyjno-Taktyczne w AON.
Od 24 stycznia 2007 do 25 lipca 2007 w stopniu majora pełnił służbę na stanowisku szefa sekcji rozpoznawczej (S-2), która była komórką wewnętrzną sztabu BGB w Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku stacjonując w bazie Delta w Al-Kut. Po misji w Iraku pełnił dalej służbę w 17. BZ jako dowódca 15. batalionu Ułanów Poznańskich w Wędrzynie. W latach 2009–2010 jako podpułkownik był szefem CJ3 w Grupie Bojowej Unii Europejskiej (Force HeadQuarters Commander GBUE/I 2010). Od 20 kwietnia 2011 do 26 października 2011 pełnił służbę w PKW w Afganistanie w ramach IX zmiany. Następnie otrzymał przydział służbowy do dowództwa 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu jako szef wydziału rozpoznania i walki elektronicznej (G-2).
Z dniem 27 marca 2012, służąc w IX zmianie PKW w Afganistanie, uzyskał tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego oraz prawo do noszenia sznura wyróżniającego w kolorze niebieskim. W 2013 ukończył studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. 26 września 2013 został pożegnany w 11. DKPanc. i skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne (PSOS), które ukończył 27 czerwca 2014 wraz z Advanced Strategic and Operational Course w AON. 7 stycznia 2015 skierowany służbowo do Krakowa, gdzie w stopniu pułkownika przystąpił do wykonywania zadań w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego na stanowisku szefa oddziału rozpoznania i walki elektronicznej, a następnie szefa sztabu. 8 sierpnia 2018 zakończył służbę w COLąd-DKL.
9 sierpnia 2018 w Giżycku w obecności dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Sokołowskiego objął obowiązki dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej. W 2018 ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej. 19 grudnia 2018 zainaugurował I edycję kursu „Harpun” w 15. BZ, w którym uczestniczyli także żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO, na co dzień współdziałający z żołnierzami Brygady. 17 stycznia 2019 zainaugurował w 15. BZ wdrożenie nowej formuły szkoleniowej.
13 marca 2019 prezydent RP Andrzej Duda mianował go na stopień generała brygady. Dowódcą 15. BZ był do 15 listopada 2019. W listopadzie 2019 został skierowany do Warszawy, gdzie objął funkcję szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych (P-2) w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
17 września 2022 wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył go na pełnomocnika MON ds. utworzenia piątej dywizji zmechanizowanej w Wojskach Lądowych.
24 marca 2023 r. wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył generała brygady Norberta Iwanowskiego z dniem 27 marca na stanowisko Dowódcy 1. Dywizji Piechoty Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wydarzenia

/ godz. 11:45 - 12:45 / Scena -

Transformacja polskich Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych