gen. bryg. Mirosław Polakow

szef Pionu Wsparcia – zastępca szefa Sztabu Dowództwa ​​​​Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Pan generał brygady Mirosław POLAKOW , urodzony 03.11.1967 roku
w województwie mazowieckim, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Szkołę ukończył 27.08.1991 roku i został mianowany na stopień podporucznika.
Doświadczenie wojskowe nabywał pełniąc służbę m.in. w:
 Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych (1991-1994) jako dowódca plutonu,
 Piechota Górska (1993-2000) jako dowódca plutonu, dowódca kompanii, oficer operacyjny w Sztabie Dowództwa,
 PKW KFOR na stanowisku szefa sztabu batalionu polsko-ukraińskiego (2003-2004),
 Dowództwie Wojsk Lądowych (2003-2006 oraz 2009-2011) na stanowiskach specjalisty, st. specjalisty oraz szefa wydziału,
 PKW Afganistan (2008-209) na stanowisku dowódcy batalionowej grupy bojowej,
 Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych (2011-2013) na stanowisku Szefa Oddziału Operacji Bieżących
 JWC, Stavanger, Norwegia ( 2013-2016) – jako szef oddziału planowania ćwiczeń oraz dyrektor programowy ds. innowacji i rozwoju scenariuszy,
 Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych (2016 - do chwili obecnej) na stanowiskach Z-cy Szefa Zarządu Planowania J5, Szefa Zarządu Operacyjnego J3, Szefa Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia.
W dniu 10.11.2022 r. Postanowieniem Prezydenta RP awansowany został na stopień Generała Brygady na stanowisku Szefa Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia.

Wydarzenia

/ godz. 10:00 - 11:00 / Scena -

Wojna na Ukrainie – wnioski dla rozwoju i modernizacji sił zbrojnych RP

/ godz. 15:00 - 16:15 / Scena -

Rozpoznanie i łączność kluczem do sukcesu na wielodomenowym polu walki