gen. bryg. Kazimierz Dyński

Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - zatępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Generał brygady Kazimierz Dyński urodził się 27 września 1964 w Chełmie. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. W 1987 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną (WOSR) w Jeleniej Górze. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1996), studiów podyplomowych w WSH w Pułtusku (1999), Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell – USA (2004) oraz szeregu kursów poziomu operacyjno- strategicznego NATO. Po ukończeniu szkoły oficerskiej, skierowany do 26. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, rozpoczął służbę zawodową w 38. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w Stargardzie Szczecińskim. Od 1996 roku, po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie, gdzie w roku 1999 wyznaczony został na stanowisko
Szefa Oddziału Operacyjnego, a następnie od 2004 r. Zastępcy Szefa Zarządu Operacji Powietrznych. W latach 2006-2009, wykonywał obowiązki Szefa Zarządu Szkolenia - Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Powietrznego w Ramstein (Niemcy). W latach 2009-2011 był przedstawicielem narodowym w Radzie Dyrektorów NAPMO – organizacji zarządzającej planowaniem użycia i zabezpieczenia samolotów typu E-3A systemu AWACS. W roku 2011 skierowany do służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W sierpniu 2013 roku został skierowany do Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie od 1 stycznia 2014 r. wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Operacyjnego - Zastępcy Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Decyzją MON w 2015 roku, został dodatkowo wyznaczony na Przewodniczącego Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego. Realizował również zadania jako Dyrektor Biura Organizacyjnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW edycji 2017 oraz 2018. Od 1 lipca 2020 r. wyznaczony na Dowódcę 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. 14 sierpnia 2020 r. mianowany na stopień generała brygady. Od 15 listopada 2021 r. wykonuje zadania na stanowisku Szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej – Zastępcy Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ. Żonaty, jest ojcem 2. synów. Wiedzę ogólną doskonali zgłębiając literaturę historyczną.

Wydarzenia

/ godz. 11:00 - 12:30 / Scena -

Blok prezentacyjny: Modernizacja Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej

/ godz. 12:45 - 13:45 / Scena -

Od Wisły do Pilicy. Obrona przestrzeni powietrznej Polski