gen. bryg. Karol Molenda

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Międzynarodowy ekspert, specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pasjonat i kreator usprawnień w obszarach: reagowania na incydenty komputerowe, informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Praktyk, który z powodzeniem zrealizował wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej cel powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bazując na doświadczeniu zdobytym podczas kierowania i dowodzenia wieloma komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obroną
i ochroną cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Oficer służb specjalnych, doświadczony w prowadzeniu operacji w cyberprzestrzeni.
Współtwórca i opiekun projektów naukowo-badawczych w zakresie nowoczesnych technologii m.in. Milnet-T, komunikator Mercury). Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej.
Aktywny uczestnik działań na rzecz budowania relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (mgr inż.) na Wydziale Elektroniki oraz podyplomowych studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Absolwent studiów podyplomowych w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Wydarzenia

/ godz. 10:00 - 11:15 / Scena -

Strategia rosyjskich działań pośrednich kolejną odmianą wojny hybrydowej

/ godz. 15:00 - 16:15 / Scena -

Rozpoznanie i łączność kluczem do sukcesu na wielodomenowym polu walki