gen. bryg. dr Artur Kuptel

Szef Agencji Uzbrojenia

Gen. bryg. dr Artur KUPTEL jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Obrony Narodowej. W 2007 r. ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne, a w 2022 r. Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Akademii Sztuki Wojennej. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o obronności.

W 1998 r. rozpoczął służbę w 8 batalionie radiotechnicznym, w kolejnych latach służył w Centrum Operacji Powietrznych, a następnie w Akademii Obrony Narodowej. W latach 2014-2017 służył poza granicami państwa w międzynarodowych strukturach wojskowych w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym w Norfolk (HQ SACT) w Stanach Zjednoczonych.

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych pełnił służbę w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) począwszy od stanowiska szefa Oddziału Identyfikacji i Analiz, poprzez szefa Oddziału Technologii Wsparcia Wojsk, a następnie Zastępcy Szefa I3TO.

Z dniem 19 lipca 2021 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, a jednocześnie Szef MON powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Z dniem 1 stycznia 2022 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Szefa Agencji Uzbrojenia.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2021 r. gen. bryg. Artur Kuptel pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania, wdrażania i integracji bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich.
Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 3 sierpnia 2022 został mianowany na stopień generała brygady. Akt mianowania odebrał 15 sierpnia 2022 z rąk Prezydenta RP przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:15 / Scena -

Polski przemysł obronny a przyspieszona modernizacja Sił Zbrojnych RP