gen. bryg. Artur Kępczyński

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Urodzony 24 czerwca 1967 r. w Sierpcu. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile w 1990 r. oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 1992 r. Karierę wojskową rozpoczął w 8 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie jako dowódca plutonu i pełnił ją na różnych stanowiskach dowódczych i dydaktycznych do 2001 r. (ostatnie to starszy wykładowca). W latach 1997-98 r. pełnił służbę w PKW UNIFIL Liban (dwa mandaty) w batalionie logistycznym (POLLOG). W 2001 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera ds. transportu w Połączonym Dowództwie NATO w Heidelbergu (JHQ Cent, Niemcy), gdzie pełnił służbę przez kolejne trzy lata. W ramach zajmowanego tam stanowiska w 2003 r. został skierowany na pół roku do służby w Regionalnym Dowództwie NATO w Neapolu (AFSOUTH, Włochy) z zadaniem koordynacji zabezpieczenia logistycznego operacji NATO na Bałkanach w Regionalnym Centrum Operacyjnym (ROC AFSOUTH). Po powrocie do kraju w 2004 roku został skierowany do służby w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku starszego specjalisty Oddziału HNS. W 2007 r. został służbowo przniesiony do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy na stanowisko szefa wydziału HNS. W latach 2008-2009 pełnił służbę w J4 Dowództwa Operacji Unii Europejskiej EUFOR Tchad/RCA. Z dniem 17.08.2009 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Zabezpieczenia Funkcji Państwa Gospodarza (PŁK) w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. W 2011 roku został przeniesiony służbowo do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na stanowisko szefa Oddziału Interoperacyjności Logistycznej i HNS. W 2015 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Logistyki IWsp SZ. W 2018 roku czasowo pełnił obowiązki Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szefa Logistyki. Od 2020 r. był Zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szefem Logistyki.
Z dniem 2 listopada 2021 r. został wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
W trakcie służby na różnych stanowiskach służbowych czynnie działał w wojskowym, logistycznym środowisku międzynarodowym: m.in. w ramach FINABEL-WG Logistics, SWG LOG-MED przy Komitecie WKPW oraz NTCC. W 2020r. uczestniczył w pracach zespołu negocjacyjnego umowę o wzmocnionej współpracy obronnej Polski i USA. W procesie formowania IWspSZ organizował od podstaw system realizacji zadań HNS na poziomie wykonawczym, a w latach 2011-14 odpowiadał w IWspSZ za koordynację wdrażania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP opartego na WOG.
Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, w tym: Wojskowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Narodowej oraz medalami misyjnymi.
W dniu 15 sierpnia 2021r. mianowany na stopień generała brygady.

Wydarzenia

/ godz. 10:00 - 11:00 / Scena -

Wojna na Ukrainie – wnioski dla rozwoju i modernizacji sił zbrojnych RP