gen. broni Janusz Adamczak

Dyrektor Generalny Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Kwatery Głównej NATO