Filip Seredyński

SLS

partner, radca prawny, doradca w zakresie budowania struktur firm oraz transakcji M&A.

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących podatkowych aspektów przekształceń przedsiębiorstw. Ekspert branży zbrojeniowej.

W latach 1996-2005 związany z jedną z największych wielkopolskich kancelarii prawnych (w pierwszej trójce wielkopolskiego rankingu Rzeczpospolitej), a w latach 2003-2005 partner tej kancelarii. Od 2005 prowadzi działalność doradczą w zakresie restrukturyzacji firm oraz transakcji M&A.

Ponadto zdobył ponad 15 -letnie doświadczenie w obsłudze prawnej branży zbrojeniowej min. brał udział w przygotowywaniu polskiego stanowiska w negocjacjach międzyrządowych, brał udział w negocjacjach dotyczących udzielania licencji i transferu technologii obronnych oraz w opracowaniu koncepcji konsolidacji przemysłu obronnego. Kierował badaniem systemu zamówień obronnych w państwach Unii Europejskiej i opiniował projekty ustaw dotyczących branży obronnej.

W latach 2007-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a w 2007r. pełnomocnik Ministra Skarbu Państwa ds. komercjalizacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – wydawnictwo we Wrocławiu

Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w zakresie prac nad nowelizacją Ordynacji podatkowej min. likwidującą natychmiastową wykonalność decyzji podatkowych. W ramach współpracy z jednym z największych polskich think-tanków autor projektów ustaw np. o obniżeniu składki na ubezpieczenie społeczne pracowników rozpoczynających pracę, o prawie wyboru pomiędzy ZUS i OFE, o upadłości konsumenckiej. Przygotował także poselski wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów podatkowych.

W latach 2000-2006 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wykładowca na szkoleniach dla pracowników Izb i Urzędów Skarbowych z zakresu podatkowych aspektów przekształceń i fuzji przedsiębiorstw,

Wydarzenia

/ godz. 12:00 - 13:15 / Scena -

Polski Przemysł 2035. Co zrobić, by polska zbrojeniówka znalazła się w czołówce światowego rynku?