dr Piotr Woyke

r Piotr Woyke - Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. W swoich zainteresowaniach koncentruje się na studiach strategicznych, badaniach porównawczych polityk obronnych oraz integracji zasobów na rzecz zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Posiada doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w administracji rządowej, think tankach i sektorze bankowym.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Partyzantka XXI wieku