dr Paweł Makowiec

Zakład Obrony Terytorialnej Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Adiunkt, Zakład Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
Historyk, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Obszar badań naukowych teoria i praktyka działań piechoty lekkiej oraz gry wojenne. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących tematyki taktyki piechoty. Oficer w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Gen.bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc".

Wydarzenia

/ godz. 12:30 - 13:30 / Scena -

Jak obronić miasto?

/ godz. 09:00 - 10:45 / Scena -

Wykorzystanie wargamingu w systemie bezpieczeństwa państwa

/ godz. 14:30 - 16:00 / Scena -

Działania niekonwencjonalne – nieznana strona taktyki Powstania Styczniowego