dr Łukasz Stach

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju

Łukasz Stach ukończył politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przygotował rozprawę doktorską z zakresu politologii: Społeczeństwa państw - nowych członków Unii Europejskiej wobec integracji z jej strukturami. Obawy, nadzieje, oczekiwania związane z integracją Unii Europejskiej wśród społeczeństw nowych członków UE (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2008). Prowadził badania w Singapurze i Malezji, a także wykłady w Czechach, Holandii, Portugalii i na Słowacji. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji, w tym 8 książek (autor, współautor lub redaktor), 12 artykułów w czasopismach naukowych i ponad 30 rozdziałów w książkach.
Główne zainteresowania akademickie/badawcze:

Kwestie bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej;
Niestabilność państwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej
Współczesne konflikty zbrojne;
Wojsko japońskie (przeszłość i teraźniejszość)
Zainteresowania:

Historia świata (ogólna)
Historia konfliktów zbrojnych (zwłaszcza II wojny światowej)
Japonia w wojnie na Pacyfiku
Krucjaty

Wydarzenia

/ godz. 09:00 - 10:00 / Scena -

Tooth-to-tail ratio - logistyka kluczem do uzyskania przewagi