dr Joanna Puchalska

Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu. Tytuł magistra uzyskała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ ukończyła studia doktoranckie. Rozprawę doktorską o japońskim ethosie wojownika obroniła na SWPS Uniwersytecie humanistycznospołecznym w Warszawie. Pierwsze doświadczenia dydaktyczne zdobyła w KPSC UJ, obecnie związana jest z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Swoje zainteresowania badawcze łączy z praktycznym zdobywaniem wiedzy w zakresie rozmaitych sztuk walki. Zainteresowania naukowe: Kultura wojenna i wojownicy Azji i Europy, Militaria, Sztuki walki, II wojna światowa i ideologie nacjonalistyczne, Kultura Japonii, Kultura popularna, Mitologia skandynawska, Dawna sztuka żeglugi.

Wydarzenia

/ godz. 13:00 - 14:00 / Scena -

Partycypacja kobiet w siłach zbrojnych w wybranych krajach Afryki i Azji – wyzwania i możliwości