dr Joanna Guzik

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie. Studiowała Judaistykę (Wydział Historyczny UJ) na studiach licencjackich oraz Studia blisko- i dalekowschodnie na studiach magisterskich na kierunku kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). W roku akademickim 2003-2004 wyjechała na stypendium do Kansai Gadai (Japonia). Otrzymała tytuł magistra i doktora filozofii UJ odpowiednio w 2004 i 2010 roku. Od 2006 roku pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ jako wykładowca, od 2011 roku jako asystent, a od 2015 jako adiunkt. W 2013 roku otrzymała nagrodę specjalną Rektora UJ za publikację w języku polskim „Polityka Japonii wobec kwestii żydowskiej w latach 1932-1945”. Blisko współpracuje z Kobe University (Japonia) w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych; członek zarządu zarządu European Association of Israel Studies.

Wydarzenia

/ godz. 13:00 - 14:00 / Scena -

Partycypacja kobiet w siłach zbrojnych w wybranych krajach Afryki i Azji – wyzwania i możliwości