dr inż. Witold Skomra

doradca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Witold Skomra jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Delegat krajowy do grupy High Level Risk Forum działającej w ramach OECD oraz do unijnej grupy PROCIV – CER przygotowującej projekt dyrektywy Critical Entities Resilience. Jako doradca odpowiada w RCB za obszar ochrony infrastruktury krytycznej. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Ochrona infrastruktury krytycznej – nowe wyzwania dla transportu, energetyki i logistyki

/ godz. 11:45 - 13:00 / Scena -

Bezpieczeństwo energetyczne Europy