dr inż. Radosław Piesiewicz

CCO, Advanced Protection Systems S.A.

Dr inż. Radosław Piesiewicz jest współzałożycielem i jednocześnie Chief Commercial Officer polskiej firmy Advanced Protection Systems S.A. z Gdyni. Dr Piesiewicz uzyskał tytuł magistra inżynierii mikrofalowej i komunikacji optycznej z wyróżnieniem Złotej Odznaki na Politechnice Gdańskiej w Polsce oraz stopień doktora w technologii komunikacji terahercowej (THz) z wyróżnieniem na Politechnice w Brunszwiku w Niemczech.
Dr Radosław Piesiewicz jest współzałożycielem i CCO w Advanced Protection Systems S.A., firmie produkującej radary FIELDctrl 3D MIMO oraz systemy antydronowe SKYctrl. Początkowo w Advanced Protection Systems Radosław pełnił funkcję CEO i COO, natomiast jeszcze wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w DATAX, firmie zajmującej się oprogramowaniem high-tech z Wrocławia, gdzie zbudował dział badań i rozwoju oraz pozyskał zewnętrzne fundusze na działalność badawczo-rozwojową. Radosław pełnił również funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju ICT we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za utworzenie i funkcjonowanie Działu ICT. Wcześniej kierował obszarem łączności szerokopasmowej i bezprzewodowej w Create-Net w Trydencie we Włoszech, gdzie kierował personelem i działaniami badawczymi w dziedzinie radia kognitywnego i rekonfigurowalnych sieci optycznych. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Technologicznym w Braunschweig, gdzie uzyskał doktorat z technik komunikacyjnych THz i pracował w interdyscyplinarnym laboratorium komunikacyjnym THz. Za swoją pracę doktorską otrzymał w 2008 roku prestiżową nagrodę Walter-Kertz. Wcześniej pracował w Fraunhofer IZM w Niemczech.
Dr Piesiewicz jest autorem ponad 100 prac naukowych z obszaru ICT. Pozyskiwał, koordynował i brał udział na różnych stanowiskach (badacz, lider, kierownik) w wielu międzynarodowych wspólnych projektach badawczych, w tym MEDEA+ MESDIE, MEDEA+ QStream, FP6 Strep Ming-T, FP7 Strep Diconet, C2Power, Fiver, Saphyre, OneFit, Akropol, IP EUWB 7PR, EUWB – Rozszerzona Europa, MAE I-Chip. Nabył również, zarządzał i był zaangażowany w szereg przemysłowych projektów badawczych z CISCO i Airbus GmbH.

Wydarzenia

/ godz. 11:00 - 12:30 / Scena -

Blok prezentacyjny: Modernizacja Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej