dr inż. Przemysław Kowalczuk

Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.
Wiceprezes Zarządu MESKO S.A.