dr hab. Piotr Sankowski

Prezes IDEAS NCBR

Piotr Sankowski pełni funkcję prezesa IDEAS NCBR. Jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 2009 otrzymał habilitację, a w 2005 doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą algorytmiki, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmicznej analizy grafów i algorytmów analizy danych. Piotr Sankowski otrzymał w 2009 roku doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego na Polskiej Akademii Nauk. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał 4 granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). W roku 2010 był to ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 ERC Proof of Concept Grant, w 2017 ERC Consolidator Grant, a w roku 2023 kolejny ERC Proof of Concept Grant. Jest współzałożycielem i CSO spin-offu MIM Solutions.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Rola systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji w rozwoju zdolności wojsk do prowadzenia działań