dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT

Dyrektor Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej