dr Damian Szlachter

Ekspert Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Prowadzi badania naukowe, które koncentrują się na obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego RP oraz roli UE w budowaniu odporności na ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego krajów członkowskich. Ekspert regionalny Komisji Europejskiej (DG HOME) w zakresie oceny bezpieczeństwa antyterrorystycznego przestrzeni publicznych i infrastruktury krytycznej (EU PSA), jak również audytor krajowym ochrony w lotnictwie cywilnym, licencjonowany pilotem bezzałogowych statków powietrznych. W latach 2020-2022 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Ochrona infrastruktury krytycznej – nowe wyzwania dla transportu, energetyki i logistyki