Dr. Benyamin Poghosyan

Center for Political and Economic Strategic Studies

Założyciel i przewodniczący Centrum Politycznych i Ekonomicznych Studiów Strategicznych, starszy pracownik naukowy APRI Armenia

Dr Benyamin Poghosyan jest założycielem i prezesem Centrum Politycznych i Ekonomicznych Studiów Strategicznych od 2019 r., a od stycznia 2023 r. jest starszym pracownikiem naukowym APRI - Armenia.

Od sierpnia 2016 r. do lutego 2019 r. był wiceprezesem ds. badań - szefem Instytutu Narodowych Studiów Strategicznych na Narodowym Uniwersytecie Badań Obronnych w Armenii. Dołączył do Instytutu Narodowych Studiów Strategicznych (poprzednika NDRU) w marcu 2009 r. jako pracownik naukowy, a w listopadzie 2010 r. został mianowany zastępcą dyrektora INSS ds. badań. Podczas swojej pracy w jedynym armeńskim państwowym think tanku zajmującym się polityką zagraniczną Armenii oraz bezpieczeństwem regionalnym i międzynarodowym, dr Poghosyan przygotował i nadzorował opracowanie ponad 100 dokumentów strategicznych, które zostały przedstawione polityczno-wojskowym przywódcom Armenii, w tym prezydentowi, premierowi, ministrowi obrony i ministrowi spraw zagranicznych. Od 2009 roku dr Poghosyan, jako prelegent, uczestniczył w ponad 100 międzynarodowych konferencjach i warsztatach dotyczących dynamiki bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego.

Jego główne obszary badawcze to geopolityka Południowego Kaukazu i Bliskiego Wschodu, relacje Armenia - Indie, a także implikacje konfrontacji Rosja - Zachód dla regionu. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych i OP-ED opublikowanych w wiodących armeńskich i międzynarodowych czasopismach.

Wydarzenia

/ godz. 13:30 - 14:30 / Scena -

Bezpieczeństwo na Kaukazie. Szanse i wyzwania