dr Artur Jagnieża

Ekspert

Artur Jagnieża – doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej (2003); ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997) oraz studia podyplomowe obronności państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (1998); Posiada bogate doświadczenie zawodowe w trakcie którego był m.in. doradcą Wojewody Mazowieckiego, członkiem Rady Nadzorczej „Bumar” Spółka z o.o., Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz radnym Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum. Od blisko 15 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się na co dzień problematyką zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz obrony cywilnej. W latach 2018-2022 Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. W latach 2005-2020 roku wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie. W semestrze letnim 2017/2018 prowadził gościnnie wykłady i ćwiczenia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej z przedmiotu Projektowanie Systemów Bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Państwa.

Wydarzenia

/ godz. 14:30 - 16:00 / Scena -

Działania niekonwencjonalne – nieznana strona taktyki Powstania Styczniowego