dr Dominik Kimla

Dominik Kimla, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony analityk przemysłu zbrojeniowego specjalizujący się w szczególności w obszarze Europy Środkowej. Freelancer, doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm takich jak Janes, Avascent i Frost & Sullivan. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, University of Nottingham oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenia

/ godz. 09:00 - 10:00 / Scena -

Innowacje dla bezpieczeństwa i obronności