Carlo Borghini

Asystent Sekretarza Generalnego ds. Zarządzania Wykonawczego NATO

Pan Carlo Borghini jest Asystentem Sekretarza Generalnego ds. Zarządzania Wykonawczego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie Kwaterą Główną i jest głównym doradcą Sekretarza Generalnego ds. zarządzania w całym NATO.

Przed objęciem tego stanowiska pan Borghini został mianowany dyrektorem wykonawczym wspólnego przedsiębiorstwa @Shift2Rail (S2R JU) w 2016 r. i był odpowiedzialny za ogólne zarządzanie działaniami S2R JU. Po listopadzie 2021 r., wraz z utworzeniem European Rail JU, uniwersalnego następcy @Shift2Rail, nadal pełnił funkcję dyrektora naczelnego nowego partnerstwa.

Pan Borghini zajmował wyższe stanowiska kierownicze na poziomie korporacyjnym w różnych dziedzinach w organizacjach prywatnych i międzynarodowych. W latach 2008-2014 był zastępcą dyrektora wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SJU) w Brukseli, a wcześniej był dyrektorem i dyrektorem finansowym (CFO) Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), wyspecjalizowanej agencji ds. ONZ z siedzibą w Rzymie (2006 – 2008). Jako urzędnik Komisji Europejskiej (2001 – 2006) pełnił funkcję Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego w DG BUDG. W sektorze prywatnym pracował w fuzjach i przejęciach, bankowości prywatnej i inwestycyjnej oraz innych branżach.

Pan Borghini posiada tytuł magistra ekonomii biznesu i mówi po włosku, francusku i angielsku. Jest żonaty i ma troje dzieci.

Wydarzenia

/ godz. 13:15 - 14:15 / Scena -

Perspektywy rozwoju UE i NATO w obszarze bezpieczeństwa i obrony