dr Andrew A. Michta

Dziekan College of International and Security Studies, George C. Marshall Center

Od roku 2016, dr Andrew Michta pełni funkcję Dziekana College of International and Security Studies at the George C. Marshall European Center for Security Studies. Jest również pracownikiem naukowym Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security jako nonresident senior fellow.

Przed tym, Dr. Michta był profesorem National Security Affairs at the US Naval War College, pełnił funkcję adjunct fellow at the Center for Strategic and International Studies’ Europe Program, był również partnerem Minda de Gunzburg Center for European Studies na Uniwersytecie Harvarda. Od 1988 do 2015 roku jako M. W. Buckman Distinguished Professor of International Studies at Rhodes College. W latach 2011-2013 pełnił funkcję senior transatlantic fellow w Fundacji Marshalla – German Marshall Fund of the United States i był założycielem oraz dyrektorem biura Fundacji w Warszawie. Od 2009 do 2010 roku był na stanowisku starszego badacza w Woodrow Wilson International Center for Scholars w Waszyngtonie. Dr. Michta pełnił funkcję Professor of National Security Studies oraz Director of Studies of the Senior Executive Seminar at the George C. Marshall Center w latach 2005-2009. Ponadto, był wizytującym badaczem w Hoover Institution on War, Revolution and Peace na Uniwersytecie Stanforda, badaczem polityki publicznej w Wilson Center, jak i pełnił funkcję research associate at the Institute for European, Russian, and Eurasian Studies na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona.

Dr Michta jest płodnym autorem. Jego najnowsza książka napisana wraz z Paal Hilde, „The Future of NATO: Regional Defence and Global Security” została wydana przez University of Michigan Press w 2014 roku. Jest redaktorem współpracującym dla 1945, niepartyjnego czasopisma poświęconego sprawom związanym z polityką zagraniczną i bezpieczeństwem.

Wydarzenia

/ godz. 09:50 - 10:45 / Scena -

Rola wschodniej flanki NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego: Ukraina i zdolności prowadzenia działań wielodomenowych

/ godz. 15:15 - 16:15 / Scena -

Rola przywództwa amerykańskiego w bezpieczeństwie Europy