Agata Kozłowska

Ekspert Instytutu Sobieskiego w dziedzinie infrastruktury i PPP

Prawniczka. Od 20 lat doradza przy projektach infrastrukturalnych w zakresie zamówień publicznych i PPP. Doradzała m.in. przy największych obecnie realizowanych projektach w Polsce, jak zaprojektowanie, budowa i utrzymanie instalacji przetwarzania odpadów w Olsztynie, a także przy projekcie koncesyjnym dotyczącym zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu wielopoziomowego w Warszawie; rewitalizacji dworca PKP w Sopocie i przy projektach z zakresu modernizacji oświetlenia. Prowadzi szkolenia na temat PPP, koncesji i zamówień publicznych. Autorka i współautorka książek na temat PPP i koncesji (w tym komentarzy do ustawy o PPP) oraz artykułów, analiz i raportów na ten temat. Brała udziałach w pracach nad projektami ustaw o PPP oraz o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Pełni rolę eksperta konsultującego założenia i aktualizacje Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Wydarzenia

/ godz. 10:15 - 11:30 / Scena -

Ochrona infrastruktury krytycznej – nowe wyzwania dla transportu, energetyki i logistyki